nijstenpsychologenpraktijk.nl

Belangrijke Informatie

 

 

VERWIJZING:

 

Om de behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. 

Ik streef naar een goede samenwerking met uw huisarts. Voor een goede behandeling kan het wenselijk zijn dat ik bij aanvang van of in de loop van de behandeling met uw huisarts overleg. Hiervoor wordt ten alle tijden uw toestemming gevraagd.

 

BEHANDELCONTRACT:

 

In het behandelcontract dat ik met u afsluit kunt u aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor overleg met uw huisarts, bedrijfsarts of overige behandelaars. Ook staan hierin de betalingsvoorwaarden vermeld en de regels ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

VERTROUWELIJKHEID:

 

Met uw persoonsgegevens en verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. Ten aanzien van uw privacy volg ik het privacy-reglement en de gedragscodes mbt beroepsethiek en beroepscode van het NIP.   

Als psychologe heb ik beroepsgeheim: dit betekent dat ik geen informatie aan anderen mag doorgeven zonder uw uitdrukkelijke/schriftelijke toestemming. Uw dossier wordt tien jaar bewaard en daarna vernietigd. Wanneer u wilt dat het eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U heeft recht op inzage van uw digitale dossier en kunt een kopie van uw digitale dossier opvragen.

 

RAPPORTAGE:

 

Met uw schriftelijke toestemming wordt aan het einde van de behandeling een verslag naar uw huisarts of andere verwijzer gestuurd. Wanneer U hier bezwaar tegen heeft,  kunt u dat aangeven. Ik zal nooit informatie doorgeven aan andere personen dan uw huisarts, bedrijfsarts of overige behandelaars.

 

DUUR VAN EEN SESSIE:

 

Een sessie duurt 3 kwartier voor een individueel consult.

Relatie-of gezinsbehandeling duurt 1,5 uur.

 

AFZEGGEN VAN EEN AFSPRAAK:

 

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van te voren te doen. U kunt dit doen tijdens het telefonisch spreekuur of door mijn antwoordapparaat in te spreken. Het antwoordapparaat registreert de tijd van uw afmelding. Voor het niet tijdig afmelden (ongeacht de reden van afmelding) wordt een volledig consult bij u persoonlijk in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed, en vindt u terug in de bij aanmelding ontvangen documentatie.

 

 

KLACHTENREGELING:

 

Wanneer u klachten heeft over de behandeling, hoop ik dat u die eerst met mij wilt bespreken. Indien dat niet kan of wij er samen niet uitkomen, kunt u kontakt opnemen met de LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijns-psychologen). Hiervoor kunt u op de volgende website terecht: www.lve.nl.

 

WAARNEMING:

 

Omdat ik een solo-praktijk voer, kan ik niet altijd bereikbaar zijn. Via mijn antwoordapparaat hoort u wanneer u mij persoonlijk kunt bereiken voor overleg of anderszins. Wanneer zich tijdens het weekend een crisissituatie voordoet, raad ik u aan uw eigen of dienstdoend huisarts te raadplegen, Tijdens mijn vakanties wordt voor crisissituaties door enkele collegae waargenomen.